Privacyverklaring

Voetbalpoules.nl, gevestigd aan de Godfried van Rhenenlaan 54, 3417 AP Montfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voetbalpoules.nl 
Godfried van Rhenenlaan 54
3417 AP Montfoort 
Telefoon: +31 6 27 491 908

Jeroen Klarenbeek is de eigenaar en dus ook de 'functionaris gegevensbescherming' van Voetbalpoules.nl. Hij is te bereiken via jeroen@voetbalpoules.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voetbalpoules.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens slaan we op?

  • Je naam die je hebt opgegeven bij aanmelden. Deze wordt getoond bij het plaatsen van berichten en in de ranglijsten.
  • E-mailadres. Deze wordt gebruikt om 
    • je een herinneringsmail te sturen als je wedstrijden bent vergeten in te vullen (af te melden via je gegevens)
    • je informatie te sturen als er een nieuwe features zijn of er nieuwe competities of een nieuw seizoen start (af te melden via je gegevens)
    • Het versturen van deze mails zal altijd in ons beheer plaatsvinden. Je emailadres wordt niet gedeeld met derde partijen.
  • IP-adres. De wordt gebruikt om te analyseren of er niet wordt vals gespeeld met meerdere deelnames.
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (via onze adverteerder Massarius). 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics 
Facebook like/ deel knop
Massarius

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Voetbalpoules.nl bewaart je gegevens tot het einde van het seizoen. Indien je je deelname niet activeert voor begin september van het nieuwe seizoen, dan wordt je deelname verwijderd. Je naam en emailadres worden opgeslagen om je te informeren als er een nieuw seizoen of een WK/EK begint.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Voetbalpoules.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voetbalpoules.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw aanmelding aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van jou als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis je gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren. We maken hierbij gebruik van Massarius. 

Ook gebruiken we Google Analytics om inzicht te krijgen in onze bezoekersaantallen en op welke apparaten onze website bezocht wordt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voetbalpoules.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voetbalpoules.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Voetbalpoules.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Voetbalpoules.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al het netwerk verkeer is beveiligd via een SSL/ https verbinding zodat je data versleuteld over het internet wordt vervoerd. Je wachtwoord is zo opgeslagen dat deze niet leesbaar is.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voetbalpoules.nl.

Kan ik meespelen zonder tracking cookies te accepteren? 

Het is momenteel niet mogelijk om mee te spelen met Voetbalpoules.nl als je geen toestemming geeft om persoonlijke advertenties te tonen. Dit is onze inkomstenbron en hierdoor kunnen we Voetbalpoules.nl gratis houden.

Gegevens van minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voetbalpoules.nl, dan verwijderen wij deze informatie.